Úvod
       Prodej autorské keramiky
       Fotogalerie | O autorce | Prohlášení o shodě | Objednávka
       Realizované akce

Prohlášení o shodě

Prohlašuji, že keramika pro styk s potravinami a pokrmy odpovídá požadavkům zákona 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky MZ č.38/2001 Sb. v platném znění.
Glazury odebírané od výrobce Glazura s.r.o. Roudnice n/L. řady Rm a Pw neobsahují oxidy olova, kadmia, antimonu, arsenu ani jiné nebezpečné látky - jsou určeny pro výrobu užitkové keramiky.

Lenka Žáčková Mgr.
30.6.2007 Keramická a výtvarná dílna Drak,
Volejníkova 19, 61300, Brno